Umění neolitické Číny

Sdílím vzácnost nefritových artefaktů z období neolitické Číny s dračí energií.

Naučím Vás cítit jejich sílu a využít jejich potenciál k vytvoření harmonického domova či ke svému osobnímu růstu.


Pomohu Vám s výběrem osobního kamene pro konkrétní záměr či přání.

 

Specializuji se na artefakty

Disky Bi – novodobé bez zdobení.
Disky Bi – z období neolitické Číny se zdobením
Draci – koláčkoví
Draci – céčkoví

Co jsou tyto vzácné artefakty zač?

Posvátné kamenné předměty staré cca 4000 – 5000 let. Pro mě osobně představují Bytosti. Jsou mými průvodci, ochránci a velkými učiteli. Učí mě především pokoře, trpělivosti a sebehodnotě. 

Z čeho jsou?

NEFRIT – Kámen nebes

Nefrit by se dal označit za kámen Bohů v čínské kultuře, protože je to jediný národ, který je kontinuálně uctívá mnoho tisíc let bez přerušení, a proto ho odjakživa považují za cennější než diamant nebo drahé šperky. V Číně mají pro oba nerosty jednotný název , anglicky Jade. Přestože se jedná z mineralogického hlediska o rozdílné minerály, nabízím je v jedné kategorii, tak, jak jsou spolu spjaty svým historickým významem a vysokou hodnotou hlavně v oblastech Číny.

 

Nefrit i jadeit jsou spojeny se srdeční čakrou, proto učí mít se zdravě rád a podporuje lásku k ostatním lidem. „Vyzařuje“ pozitivní energii, která „působí“ příznivě na životní vitalitu a svěžest. Je symbolem štěstí, bohatství duchovní i světské a moudrosti. Dokáže zklidnit emoce a rozbouřenou mysl a pomoci vám k větší harmonii.

Staré kultury uvádí tyto léčivé účinky: čistí organismu a podporuje imunitu. Název Nefrit vznikl z řeckého nephros – ledvina. Jeho „léčivé“ schopnosti jsou už od historie spojené právě s tímto orgánem a celým močovým ústrojím. Dobrý vliv má na zažívací problémy. „Chrání“ naše srdce a nervový systém. Podporuje léčivé a hojivé procesy v těle, a tudíž i dlouhověkost. Detoxikuje organismus a zvyšuje imunitu. Obnovuje buněčný a kosterní systém. Zvyšuje plodnost. „Působí“ proti vlivům, které způsobují psychické a následně psychosomatické problémy.

 

Nefritové předměty byla vzácnost, již jen z podstaty krásy a ušlechtilosti kamene a v neposlední řadě jeho tvrdostí – věčností držet tvar, pro člověka tak důležitý atribut skrze celá staletí až do dnešních dnů. Proto je mohl vlastnit jen někdo velmi zámožný penězi, či královským titulem. Ať to byly předměty denní potřeby, estetické nebo sakrální. Zvláště v období cca 2000 let před Kristem, je opracování tohoto polodrahokamu tak náročné… Je možné, že na velkém nefritovém artefaktu mohl tvůrce s inspirací posvátného strávit výrobou 5-8 let života.

Odkud pochází?

Nejstarší nálezy těchto předmětů sahají na území dnešní Číny z období raného neolitu cca 5000 let př.n.l. Jak moc si Číňané Nefritu a Jadeitu považovali dokládá starobylé přísloví: „Zlato je drahé, ale Nefrit má nedocenitelnou cenu.“ 

Jak je vybrat?

Každý kus je originál. Žádný produkt není stejný, existují pouze podobné typy. V současné době se tyto artefakty objevují z vykopávek nebo ze soukromých sbírek. Zprostředkovávám Vám skutečné poklady. Disky a draky si vybírají klienti zcela individuálně. V žádném případě se nejedná o sériovou výrobu. U novodobých disků bez zdobení, „čistých zářičů“, je strojová výroba přínosem, protože čistota tvaru je zachována a disk je cenově dostupný. 


Vždy se ptám na Váš záměr, proč chcete artefakt vlastnit. Na úvod je vhodné si zodpovědět otázky: Líbí se mi a chci „čistit“ a harmonizovat prostor? Chci podpořit svůj seberozvoj a chci s ním hlouběji pracovat? 


Níže v galerii najdete zatím jen ukázku několika artefaktů. Nejsou zde vystaveny všechny ty, které jsou na prodej. Pokud máte o nějaký artefakt zájem, prosím, kontaktujte mě a sjednáme si osobní schůzku.

O discích Bi

Všeobecný názor na tyto disky je takový, že sloužily jen jako atributy moci, či pohřební výbava šlechty a císaře. Přitom jsou nacházeny i v hrobech šamanů na Sibiři, Pakistánu atd. Jiné záznamy hovoří o řezbách ve tvaru cikád, které se vkládaly do tělních otvorů, aby tudy neunikala životní energie. Vyřezávaly se podhlavníky (harmonizace orgánů), nástroje denní potřeby, nádoby k užívání medicíny (pro znásobení jejího účinku). Různé velikosti a tvary disků také byly součástí oděvů, pokrývek hlavy, zařízení domů a paláců. Avšak disky Bi musely být určeny k významnějšímu užití. Vždyť i císařům bylo doporučováno, aby k poddaným hovořili skrze disk nacházející se před jejich ústy, aby životodárná energie čchi neodcházela z těla, a dokonce nebyla vysávána z potomka a představitele božstev – císaře (slovo není jen souhrn vibrací – zvuku a kombinace hlásek nebo samohlásek, ale je neseno dechem a energií, kterou tak vracíme zpět do koloběhu života).

Samotný tvar disků Bi je energetickým zářičem, který znají téměř všechny kultury světa v průběhu věků. Dynamika disku s otvorem uprostřed umožňuje energii „proudit“ v ose kolmé k disku – „vyzařovaná“ energie má podobný tvar kuželu světla z reflektoru. Právě proto, aby disky byly maximálně účinné, jsou postaveny ve stojanu kolmo k podlaze. Jejich účinek je samozřejmě umocněn barvou a kvalitou Jadeitu, či Nefritu, případně užitím jiného kamene.

Disk se symboly více „pracuje“ s živými bytostmi a konkrétně na ně „působí“ v emoční a psycho energetické oblasti, kdežto disk bez zdobení hlavně „prozařuje“ oblast, na kterou je namířen.
Disky Bi s výstupky (se zdobením) mají příliš mnoho různých provedení, velikostí a účinků, než aby je šlo všechny univerzálně zařadit do škatulek. Disk „dělí“ generovanou energii například do malých proudů, stáčí je do rotace nebo do splétajícího se copu a tím mohou pronikat rozdílně a hlouběji v místě dopadu vyzařování.

O dracích

Je znát, že si dnešní doba žádá pomocníky z dávných dob pro duchovní práci a ochranu. Jsem poctěna, že mohu být prostředníkem a propojovat Vás s touto božskou esencí. Přicházejí, aby lidem dali vnitřní sílu a schopnost prosadit se.
Bytost draka, jejíž symbolika je ve většině kultur téměř stejná, nalézáme ve všech lidových tradicích, v pohádkách i mytologiích. V Číně náleželo právo vyobrazovat draka výhradně císaři, který ho užíval jako symbol síly a neomezené moci. Pohlédněte na draky z pohádek. Jak obrovská síla a zdroj odvahy jsou.
Většinou se domníváme, že pohádky jsou určené jen dětem, avšak ve skutečnosti se jedná o iniciační příběhy, které můžeme rozklíčovat pomocí symbolů. Boj s drakem nejčastěji představuje boj mezi Já, egem a silami nevědomí. A když je drak ovládnut člověkem, stane se jeho služebníkem, slouží k vesmírným projížďkám, neboť má křídla. Drak je zobrazován s hadím ocasem, symbolem podzemních sil a s křídly, symbolem nebeských sil.  Kdo se dokáže podívat drakovi do očí, dokáže se podívat do svého podvědomí.
Dračí esence pomáhá člověku osvobodit se, projevit své opravdové JÁ.
Jsou celkem nároční. Svému adeptovi kladou vždy o něco vyšší cíle, než na jaké by si troufl sám. Současně mu ale vytvářejí podmínky, aby těchto cílů mohl dosáhnout. Nechávají však na svobodné vůli adepta, zda se příležitosti chopí, nebo ne. Lidé, kteří se s touto esencí propojí a naučí zacházet, dostávají do života cenný dar – klíč ke své osobní moci a zdravému sebeprosazení.

Nefritoví jadeitoví draci jako symbol věčnosti a poslů Nebes byli v Číně uctíváni od nepaměti. První dochované nálezy náleží do období 5000-4500 př.n.l. Draci tehdy neměli podobu, jak ji známe dnes ze zemí Asie nebo jako z evropských legend, ale zřejmě se vycházelo z disků Bi (čočkového průřezu s otvorem uprostřed), který jako prvotní symbol univerza mohl prasknout při rituálu a vnitřní vidění šamana zahlédlo uvolněnou mystickou sílu. Sílu, která koluje v legendách po celou historii lidstva v jakékoli podobě. Sílu, která je potravou duše a nezbytnou esencí Bytí ve hmotě, jež dokázali přiřadit jen obrovským tvorům, jejichž existenci má lidstvo zapsanou hluboko v kolektivním nevědomí díky společnému žití v dávných dobách.

Název těchto draků, jejichž tělo ještě stále kopíruje disk Bi (jsou varianty, kdy hlava je oddělena od ocasu, i když hlava je stále ještě v kontaktu s konečkem těla a tím drží formu „zářiče“ disku Bi, byť zasvěcenému tomuto mystickému tvorovi) je v odborných kruzích uváděn jako prasečí drak (naříznutí disku Bi je zároveň „čumákem“ a špičkou ocasu realizovaného draka). Chcete-li s tímto původním tvarem draka pracovat, nazývejte jej KOLÁČKOVÝM DRAKEM.

Koláček – malý disk Bi (veliký cca 5cm), nošený velmi často na krku i v dnešní době a jeho pojmenování je natolik zažité, že má vlastního egregora i energetickotvořivý program pro kontakt s ním a jeho používání. Tím ho nezatížíte evropským významem původního sousloví, jež by chtě nechtě působilo na podvědomé úrovni všech adeptů, snad jen kromě převtělenců ze staré Číny a zasvěcenců vyšších světů, překračující rozdíly různých kultur projevených ve hmotě.

Koláčkový drak byl obohacován hřbetními ostruhy nebo „ploutví“, postupem času se měnil i tvar hlavy vzdalující se od konce ocasu a přidávalo se symbolické zdobení na těle draka, které se stávalo protáhlejším a štíhlejším. Tím opouštěl pratvar kruhu-disku a přijímal vlastní formu připomínající písmeno C – CÉČKOVÝ DRAK.

I v té je nesčíslně variant tvarů hlavy, ostruh a posléze i formy těla – zvlněné do tvaru tykve, prohlé C, uzavřené do tenkého O, atd. Ztvárňované varianty draků stále přibývaly, jak se dostával do různých oblastí země, stejně tak pod ovlivněním té dané měnící se kultury a preferovaných forem náboženství.

Následovalo plné „rozbalení“ draka do dynamické pozice a ještě dle kritérií jeho živlu a prostředí, ke kterému byl přiřazen a ve kterém se přirozeně vyskytoval.

Práce s drakem vyžaduje hlavně pokoru a trpělivý přístup. Je-li majitel zkušený v práci s energií, může ji drakovi poskytovat v různých tvarech. Po vzájemném nacítění, drak teprve ukáže, jaká obětina je mu blízká, kterou bude chtít mít co nejblíže, aby projevil své vlastnosti a schopnosti. Je vhodné se jim věnovat téměř každý den, je pro ně totiž důležitá pozornost bytosti v symbióze. 

Jak s artefaktem pracovat?

V prvé řadě je třeba artefakt dobře omýt pod tekoucí vodou, je-li potřeba i prostředkem na nádobí bez přípravků na zvláčnění pokožky. Určitě nepoužívejte jiné chemikálie, protože by mohlo dojít k narušení povrchové struktury Jadeitu, Nefritu a tím i k jeho rychlé degradaci, popřípadě ke změně barvy.

 

Je vhodné na začátek bez jakýchkoli zkušeností s diskem „jen spát“ (když se ukládáte ke spánku, přiložit disk na místo na těle či lůžku, kam si bude sám „přát“, ale aby se nerozlomil) a pozorujte změnu v pocitech v jednotlivých částech těla nebo vydatnosti spánku, a asi nejsilněji bude reakce na Nefrit znát ve Vašich snech.

 

Jadeit, Nefrit má rád lidský kontakt a naopak. Máte-li možnost, berte jej do rukou, zkoumejte, pečujte o něj. Tím se nejen rychleji naladíte na energetický „zářič“, kterým artefakt bezesporu je, ale také „posouváte“ tímto konáním veškeré podprahové vjemy do plného vědomí a brzy budete schopni si sami cíleně „ordinovat“ místo a čas působení, či potřebu jiné barvy a symboliky na disku, případně jiných artefaktech. Vlastně to lze považovat za způsob meditace, který se velmi záhy projeví i v mezilidských vztazích…

 

Abyste plně „využili“ vlastnosti artefaktu, když s ním právě osobně nepracujete, tak by měl být uložen ve stojanu v úhlu cca 70-90° vůči zemi a zvažte v jaké výši ho chcete zanechat pracovat (na komodě, či na skříni atd.). Například „proud“ energie generované diskem Bi lze připodobnit kuželu světla např. z reflektoru, v ose kolmé na disk.

 

Při meditaci s artefaktem jej držte zespodu ve spojených dlaních nebo ho na sebe jednoduše pokládejte. Můžete si ho zkusit vizualizovat v mysli a přesouvat uvnitř těla, případně jej nosit přímo na oděvu nebo na těle.

 

Artefakt nabíjíte svým kontaktem, hlavně projevem úcty vůči němu. Mějte na paměti, že tento posvátný kámen má tak hlubokou historii, po kterou byl stále uctíván, že i on rozhoduje, bude-li s Vámi nebo nedopatřením spadne, praskne, či se jinak poškodí a „odejde od Vás“. Při intenzivní práci s těmito předměty není výjimkou, že změní barvu, mění svou teplotu nebo ve vypjatých situacích mohou puknout díky pnutí neharmonických energií.

 

Mějte disk na místě, kde se s ním můžete každý den pozdravit minimálně „očima“ a snažte se jeho místečko nepřesouvat (jiné artefakty, hlavně osobní povahy a speciální pomůcky, naopak musí být dobře zabaleny před vlivem prostředí běžné reality, ale to není tento případ). Na slunci by pak měl být vystavován minimálně a očista, když cítíte že je zapotřebí, tak pod tekoucí studenou vodou.

 

Máte ve svých rukou fyzickou možnost zakoušet Plné Bytí.

Kolik stojí?

Jedná se o sběratelské kousky, cena je individuální dle odhadovaného stáří artefaktu a hloubky jeho účinků.

Na přání je možné zajistit různé tvary a velikosti nefritových draků, případně i barvy mýtických tvorů z rukou mistrů neolitických dob staré Číny. Některé tvary a barvy jsou obvyklé více, jiné defacto pro západní trh „neexistují“. Trpělivost v tomto případě dostává další rozměr, stejně tak při dohledávání kompozice draků, jestliže by měli tvořit soustavu nebo ucelenou sbírku.

  Drobné předměty do 10 cm
  od 2 000 Kč
  Větší předměty 10 - 20 cm
  od 7000 Kč
  Disky novodobé 15 – 30 cm
  od 10 000 Kč
  Disky z období neolitu 20 – 50 cm
  od 25 000 Kč
  Střední koláčkový drak od 20 cm
  od 35 000 Kč
  Velký koláčkový drak od 40 cm (více než 10 kg)
  od 100 000 Kč
  Velký céčkový drak od 25 cm (od 1 kg)
  od 30 000 Kč